Polikrystaliczne

Moduły fotowoltaiczne w technologii polikrystalicznej

  • 285Wp 9BB HC 120
  • 335Wp 12BB 72